Урматтуу кардарлар!
Жаңы карт жасатуу же бар болгон картты кайрадан чыгаруу үчүн буйрутма берүүнү сунуштайбыз.
Жеткирүү менен жаңы картты чыгаруу Жаңы карт жасатуу
Жеткирүү менен жаңы картты чыгаруу
Жаңы карт жасатуу
1 - кадам - Картты тандаңыз
Сизге туура келген “Оптима Банктын” карттын тандаңыз:
Пожалуйста, ответьте на данный вопрос
Төлөмдү кабыл алуунун бардык ыкмаларын (ПОС-терминалдар, импринтерлер) колдонуу менен, соода-сервистик түйүндөрдө товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө.
Баяндоо
Флагман Visa Gold
Акысыз чыгарууда кызмат көрсөтүүлөрдүн оптималдуу топтому.
Баяндоо
Элкарт
Бар болгон картты кайрадан чыгаруу
Пожалуйста, ответьте на данные вопросы
Картты кайра чыгарууда, ага ылайык карт чыгарылган тариф боюнча комиссия алынат.
Сиз, тарифтер менен бул жерден таанышсаңыз болот.
Сиздин картты кайрадан чыгаруу үчүн, төмөндөгү талааны толтурууну,өтүнөбүз:
Кайрадан чыгаруунун себеби:
Пожалуйста, укажите причину перевыпуска карты
Эгерде Сиз картты бузуп алсаңыз, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери, колдонуу мөөнөтү жана ПИН-код сакталат, жаңы CVV-код.
Эгерде сиз, карттын ПИН-кодун унутуп калсаңыз, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери, колдонуу мөөнөтү сакталат, жаңы ПИН-код, жаңы CVV-код.
Эгерде Сиздин картыңыздын колдонуу мөөнөтү бүтүп калса, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери сакталат, жаңы колдонуу мөөнөтү жана мурунку ПИН-код, жаңы CVV-код.
Фамилиясы:
Фамилияңызды жазыңыз
Аты:
Атыңызды жазыңыз
Атасынын аты:
Кардардын IDси:
Пожалуйста, укажите ID клиента
Сиздин карттын акыркы 4 цифрасы:
Пожалуйста, укажите последние 4 цифры номера Вашей карты
Мобильный телефон:
Пожалуйста, укажите мобильный телефон
Электронная почта:
Документтер
Паспорттун ички жана сырткы бетинин сканерленген көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөөнү суранабыз.
Эки тарапта паспорттун сканерленген көчүрмөсү жок болгон учурда, карт чыгарылбайт.
Эгерде эки тарапта тең паспорттордун сканерленген көчүрмөсү жок болсо, карт чыгарылбайт. Ар бир тиркелген файл 2 Мб.ден ашпашы керек.

Сиздин сүрөтүңүздүн өлчөмүн кичирейтүү үчүн, төмөндөгү сервистердин бирин колдонууну сунуш кылабыз:

Паспорттун алдыңкы бетинин сүрөтү
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
Паспорттун алдыңкы бетинин сүрөтү:
Паспорттун арткы бетинин сүрөтү
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
Паспорттун арткы бетинин сүрөтү:
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
ИНН:
Сураныч, ИНН кошуңуз
Паспорт:
Жарандыкты тандаңыз
Иштеген жери:
Иштеген жериңизди жазыңыз
Катталган жери боюнча дареги:
Каттоо боюнча даректи көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Жашаган жери боюнча дареги:
Факты жүзүндө жашаган даректи көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Эгерде, катталган даректен айырмаланса толтурулат
Интернет-боттордон веб-сайтты коргоо
ReCaptcha верификациясынан өтүүнү, өтүнөбүз