Жаңы карт жасатуу же бар болгон картты кайрадан чыгаруу үчүн буйрутма берүүнү сунуштайбыз.
Жаңы карт жасатуу
Бар болгон картты кайрадан чыгаруу
Бар болгон картты кайрадан чыгаруу
Сиздин картты кайрадан чыгаруу үчүн, төмөндөгү талааны толтурууну,өтүнөбүз:
Пожалуйста, ответьте на данные вопросы
Кайрадан чыгаруунун себеби:
Эгерде Сиз картты бузуп алсаңыз, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери, колдонуу мөөнөтү жана ПИН-код сакталат, жаңы CVV-код.
Эгерде сиз, карттын ПИН-кодун унутуп калсаңыз, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери, колдонуу мөөнөтү сакталат, жаңы ПИН-код, жаңы CVV-код.
Эгерде Сиздин картыңыздын колдонуу мөөнөтү бүтүп калса, бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын мурунку номери сакталат, жаңы колдонуу мөөнөтү жана мурунку ПИН-код, жаңы CVV-код.
Эгерде Сиздин картыңыз уурдалса/жоголсо бул опцияны тандаңыз. Картты кайрадан чыгарууда карттын жаңы номери, жаңы колдонуу мөөнөтү, жаңы ПИН-код, жаңы CVV-коду болот.
Фамилиясы:
Фамилияңызды жазыңыз
Аты:
Атыңызды жазыңыз
Атасынын аты:
Фамилиясын, атын латын арибинде толтуруу:
Фамилияңызды, Атыңызды латын арибинде жазыңыз.
Чет элдик паспорттогудай. Мисалы: Petrov Ivan
Кардардын IDси:
Пожалуйста, укажите ID клиента
Сиздин карттын акыркы 4 цифрасы:
Пожалуйста, укажите последние 4 цифры номера Вашей карты
Мобилдик телефон:
Мобилдик телефонуңуздун номерин көрсөтүңүз
Документтер
Паспорттун ички жана сырткы бетинин сканерленген көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркөөнү суранабыз.
Эки тарапта паспорттун сканерленген көчүрмөсү жок болгон учурда, карт чыгарылбайт.
Эгерде эки тарапта тең паспорттордун сканерленген көчүрмөсү жок болсо, карт чыгарылбайт. Ар бир тиркелген файл 2 Мб.ден ашпашы керек.

Сиздин сүрөтүңүздүн өлчөмүн кичирейтүү үчүн, төмөндөгү сервистердин бирин колдонууну сунуш кылабыз:

Пожалуйста, прикрепите скан-копию паспорта
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
Файлды тандоо
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
Тиркелген файлдын көлөмү мүмкүн болуучу 2 Мб.ден ашырылган.
Файлды кошумчалоо
Паспорт
Иштеген жери:
Иштеген жериңизди жазыңыз
Сериясы, номери:
Паспортуңуздун сериясын жана номерин көрсөтүүңүздү, өтүнөбүз
Ким тарабынан берилген:
Паспортту берген органдын аталышын көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Качан берилген:
Паспорт берилген датаны көрсөтүүнү, өтүнөбүз
ИНН:
Сиздин ИИНди көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Катталган жери боюнча дареги:
Каттоо боюнча даректи көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Жашаган жери боюнча дареги:
Факты жүзүндө жашаган даректи көрсөтүүнү, өтүнөбүз
Эгерде, катталган даректен айырмаланса толтурулат
Интернет-боттордон веб-сайтты коргоо
ReCaptcha верификациясынан өтүүнү, өтүнөбүз