Visa Instant
Заматта бере турган лимиттелген эл аралык карта. Visa Instant - тез, ыңгайлууу, жеткиликтүү.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
300 сом
Жылдык тейлөө
Жылдык тейлөө
Акысыз
Казакстандагы ATF Bank жана Банк тармактарында акчалай берүү