Visa payWave — PIN-кодду же кол коюуну тастыктабастан туруп, белгиленген лимиттин алкагында төлөмдөрдү жүргүзүүнүн контактсыз ыкмасын   көрсөткөн  контактсыз төлөмдөр технологиясы. Төлөм картаны терминалга койбостон, POS терминалга жакындатуу жолу менен жүргүзүлөт.

Контактсыз төлөм технологиясы менен карта – бул, банктык карталардын жаңы мууну. Контактсыз төлөм технологиясынын аркасынан, адаттагы сатып алууларды жүргүзсө болот, ал үчүн эсептөөчү терминалга, ошондой эле жана башка төлөм аспабына (мисалы, мобилдик телефон, брелок, билерик ж.б.)  банктык  картаны жакындатуу менен.

Контактсыз төлөм технологиясы менен картанын артыкчылыктары

Ыңгайлуу

Капчыктан картаны алып чыгуунун кереги жок
Ар кандай суммага төлөм операцияларын жүргүзүү  
1000 миң сомго чейинки операция үчүн    PIN-кодду киргизүүнү кажети жок

Тез

Операция жүргүзүүнү орточо убактысы  – бир нече секунд

Коопсуз

Карта Сиздин колуңузда гана калат
картанын номерин жана башка маалым даректерди эч ким көрө албайт
Контактсыз төлөм технологиясы менен карта

Контактсыз төлөмдү колдогон бардык терминалдар, сервистин универсалдуу символдору, ошондой эле төлөм тутумунун атайын логотптери менен жабдылган.

Контактсыз төлөмдүн негизги артыкчылыктары болуп, коопсуздук ченемдерин сактоо менен, колдонуу ыңгайлуулугу жана жөнөкөйлүк эсептелет. Контактсыз  технологиясы картаны колдон чыгарбай туруп, транзакция жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет жана алдамчылыктан ишенимдүү коргоого ээ.  Операция жүргүзүүдө сатып алууга төлөө үчүн, картаны үчүнчү адамга берүү талап кылынбайт, ал эми жеке маалыматтарды шифрлөөнү  ишенимдүү тутуму, аны санкциясыз колдонуудан жана жасалмадан  коопсуз кылат.

Бул технологиядагы карта Карта  сунуш кылынган   төлөм бир жолку такталбаган операция өлчөмүндөгү суммага  же кадимки ыкма менен  тастыктоо менен абдан ири суммага PIN-код же кол коюуп тастыктоо жолу менен, аутентификациясыз сатып алууларга төлөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Шаг 1. Проверьте сумму покупки

Шаг 2. Прикоснитесь картой к считывающему устройству с пиктограммой «волны»

Шаг 3. На экране появится надпись «Одобрено» и прозвучит звуковой сигнал.
Покупка оплачена!