“Оптима Банктагы” эмгек долбоорлорунун алкагында тейленген карта кармоочулар үчүн гана атайын сунуш!

Ашыкча убарасы жок жана документтерди топтобостон, тез насыя алгыңыз келеби?


Эмгек акы долбоорунун алкагында Сиздин уюм тейленип
жаткан “Оптима Банктын” бөлүмүнө келиңиз *

Насыялык лимитке (карта боюнча насыя)
арыз жазыңыз

Сиздин картаңызга түшкөн акча каражаттарын алсаңыз болот **
Артыкчылыктар

Насыя суммасы – үч эмгек акы өлчөмүнө чейин,
насыялык лимиттин жалпы суммасы 70 000 сомдон ашырылбайт

Кепилдик берүүчүсүз
камсыздандыруусуз/камсыздоосуз

Жубайынын макулдугусуз

% насыялык лимиттин пайдаланылган суммасына гана эсептелет

Күрөөсүз

Резиденттер жана резиденттер эместер үчүн

ОПТИМА 24 интернет банкингге акысыз кошулуу жана тейлөө

Накталай эмес төлөмгө ар бир календардык айдын
аягында пайызсыз жеңилдетилген мөөнөт (Grace period)
Бул, эгерде Сиз, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда насыялык карт менен (накталай эмес ыкма) төлөсөңүз, анда календардык айдын аягында пайдаланган суммага пайыздар эсептелбейт дегенди билдирет.
Мисалы, эгерде Сиз, сатып алгандарга 12-августта насыялык лимит менен карт аркылуу төлөсөңүз, анда 31-августка чейин пайыздар эсептелбейт. Башкача айтканда, эгерде Сиз, насыяны 31-августка чейин жапсаңыз, демек, Сиз акчаны акысыз колдонгонсуз. Эгерде Сиз, насыялык лимитти айдын аягына чейин жаппасаңыз, анда пайдаланылган акчаларга пайыздар эсептеле баштайт.

Натыйжалуу пайыздык коюм - 32,54%

*Уюмдагы иш стажы - 6 айдан кем эмес.
**Акча төлөм картына 1 жумушчу күнүнүн ичинде чегерилет.

Эмне керек?

Карта боюнча насыялык лимит ачуу үчүн паспорт гана керек

Толук маалымат керекпи?

Сиз алигиче “Оптима Банк” ААКсында эмгек акы долбоору боюнча тейлене элексизби?

Эмгек акы долбоорун ачуунун артыкчылыктарын билиңиз, бизге кошулуңуз жана «ТЕЗ-насыя» программасы боюнча насыялык лимитти пайдаланыңыз!

Бөлүшүү!

Картка 3 эмгек акыны алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө жаңылык менен, кесиптештириңиз жана жетекчиңиз менен бөлүшкүңүз келеби?