Банкта коопсуздук максатында, Картты колдонуу менен акча каражаттарын чыгымдоонун күндүзгү лимити белгиленди.

№  

Карттын түрү

КР аймагында/КРдан сырткары накталай акча каражаттарын алуу (АТМ / Cash) боюнча  суткалык лимит      

КРдан сырткары магниттик тилке боюнча  операцияларга (АТМ/Cash/Retail) суткалык лимит2

КР аймагында/КРдан сырткары POS-терминалдар аркылуу сатып алууларга суткалык чектөө2

  CNP5 операцияларына 2 суткалык чектөө

  Рекурренттүү интернет-төлөмдөргө3 суткалык лимит

Өлкө аймагындагы АТМда накталай акчаларды алууга тыюу салуу 2

  Интернет-операцияларды жүргүзүүгө тыюу салуу 

суммасы (KGS)

Операциялардын саны

суммасы (KGS)

Операциялардын саны

суммасы (KGS)

Операциялардын саны

суммасы (KGS)

Операциялардын саны

суммасы (KGS)

Операциялардын саны

 

Параметрлер боюнча  белгиленген жана  кадимки режимдеги убакытта - СДБО "Оптима24" жана  Way4 тутумунда алынат

1.1.

Visa Electron
Visa Instant
UPI Classic

    60 000,00  

чектөөсүз

        15 000,00  

Күнүнө 5 операция

     60 000,00  

Күнүнө 10 операция

100 000,00  

Күнүнө 12 операция

50 000,00  

Күнүнө 5 операция

Индонезия

1.2.

Visa Classic
UPI Gold

  100 000,00  

чектөөсүз

        15 000,00  

   100 000,00  

 100 000,00  

 50 000,00  

1.3.

Visa Gold
UPI Diamond

  200 000,00  

чектөөсүз

        15 000,00  

   200 000,00  

 100 000,00  

 50 000,00  

1.4.

Visa Platinum
Visa Infinite

  300 000,00  

чектөөсүз

        15 000,00  

   300 000,00  

 100 000,00  

 50 000,00  

1.5.

Visa  Business1

  500 000,00  

чектөөсүз

        15 000,00  

   500 000,00  

 100 000,00  

 50 000,00  

 

1 Банктын бөлүмү аркылуу кардарлардын арыздары боюнча  лимиттерди башкаруу

 

 

2    Банктын бөлүмү/ Контакт борбору/ Оптима-24 интернет-банкинг аркылуу кардарлардын кайрылуулары/арыздары боюнча  лимиттерди башкаруу

 

 

3 Рекуррентивдүү  төлөмдөр – бул, товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө  (авто төлөмдөр, абономенттик төлөмдөр, узартып төлөө) жазылуу менен байланыштуу кардарлардын туруктуу төлөмдөрү    

 

 

4 Лимит өзгөртүүгө жатпайт

 

 

5 CNP - Card Not Present Transaction -  Интернет чөйрөсүндөгү операциялар,  кол менен киргизүү операциялары (POS KEY ENTRY / IMPRINTER)

 

  ЭлКарт төлөм карттары менен эсептешүүлөрдүн Улуттук төлөм карттары боюнча  лимиттер1

 

Банкоматтан накталай алуу

Кассалардан/накталай акча берүү пункттарынан накталай алуу 

  Интернет тармагында кызмат көрсөтүүлөргө төлөө

Соода-чекене ишканалар тармагында товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө накталай эмес төлөө 

 

Суммасы (сом)

Операциялардын саны

Суммасы (сом)

Операциялардын саны

Суммасы (сом)

Операциялардын саны

Суммасы (сом)

Операциялардын саны

- Пенсиялык карт

60000

10

100000

5

50000

20

100000

20

- Эмгек акы  карты

- Жеке адамдар

1 Банктын бөлүмү аркылуу кардарлардын арыздары боюнча  лимиттерди башкаруу

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!    Акча каражаттарын чыгымдоо лимиттеринин өзгөртүүлөрү менен байланыштуу бардык тобокелдиктерди жана жоопкерчиликти Карт кармоочу тартат.