Элкарт
Улуттук карта. Элкарт – жеткиликтүү, мүмкүнчүлүгү көп карта.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
биринчи жылы бекер, андан кийин жылына 500 сом 
Жылдык тейлөө
Жылдык тейлөө
Сомы
Валюта карты
Жылдык тейлөө
Акысыз
Банк тармактарында акчалай берүү