Visa Classic
Классикалык эл аралык карта. Visa Classic – бир картадагы кызмат көрсөтүүлөр комплекси.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
300 сом
Жылдык тейлөө
Жылдык тейлөө
Акысыз
Казакстандагы ATF Bank жана Банк тармактарында акчалай берүү
Элкарт
Улуттук карта. Элкарт – жеткиликтүү, мүмкүнчүлүгү көп карта.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
100 сом
Жылдык тейлөө
Жылдык тейлөө
Сомы
Валюта карты
Жылдык тейлөө
Акысыз
Банк тармактарында акчалай берүү