Visa Business
Классикалык эл аралык карталар. Visa Business - бир картадагы кызмат көрсөтүүлөр комплекси.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
500 сом
Жылдык тейлөө
Жылдык тейлөө
Акысыз
Казакстандагы ATF Bank жана Банк тармактарында акчалай берүү