«Оптима Банк» ААКсы Pos-терминал аркылуу товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн,   Элкарт  Улуттук төлөм тутумун  жана  Кыргызстандын соода жана сервис ишканаларына Visa International, China UnionPay эл аралык төлөм тутумдарынын карталарын  кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

Карталык операциялар боюнча акча каражаттар, эки банктык күндүн ичинде Сиздин алыш-бериш эсебиңизге которулат.

Уюмдар үчүн артыкчылыктар:

 • Кызмат көрсөтүүлөр спектрин кеңейтүүгө жана төлөм карталары боюнча төлөгөнгө көнгөн жаңы кардарларды тартууга мүмкүндүк берет; 
 • Финансылык жоготуу  тобокелдиктеринин жана персоналдын жаңылыштыгынын пайда болушун азайтат, б.а. төлөө үчүн төлөм карталарын кабыл алууда жасалма банкноттордон коркуунун, акчаны кайрадан саноо жана кайрып берүү боюнча убакыт коротуунун кереги жок;  
 • Накталай акчаларды транспортировкалоо жана сактоо боюнча чыгымдарды кыскартат;
 • Кардар  эреже катары накталай акча менен сатып алганга караганда, көп акча каражаттарын жоготуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондуктан,  төлөм картасы менен төлөө аркылуу, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу көлөмүн көбөйтөт;
 • Калыстык программасын (арзандатуулар, бонустар) киргизүү мүмкүнчүлүгү бар. 

  Биздин кардарлар үчүн артыкчылыктар:

 • Төлөмдүн кеңири варианттарын тандоону камсыз кылат;
 • Накталай акчаны өзү менен кошо алып жүрүү зарылдыгы жок.

Сиз төмөндөгүлөрдү аласыз:

 • VISA, CUP, Элкарт  карталарын тейлеген POS-терминалдарды;
 • Акысыз чыгым материалдарын (төлөм чектерин (слиптер), кагаз роликтерин, жарнамалык материалдарды, жабыштыргычтарды);
 • Төлөм карталары менен иштөө боюнча кызматкерлерди акысыз окутууну.
 • Өз учурунда квалификациялык консультацияны;

Соода эквайрингинин кызматтарына тарифтер

«Оптима Банк» ААКсынын ПОС-терминалдары боюнча төлөм карталарын кармоочуларды тейлөө эрежеси

POS-терминалды орнотуу боюнча мындан ары кызматташуу үчүн, Сиз, төмөндөгү арыздын формасын толтурушуңуз керек:
Уюмдун аталышы*:
Пожалуйста, укажите название организации
Уюмдун факты жүзүндөгү дареги:*
Пожалуйста, укажите фактический адрес организации
(шаар, калктуу пункт, көчөсү, үй №)
Иш чөйрөсү*:
Пожалуйста, укажите сферу деятельности организации
Байланышуучу адам*:
Пожалуйста, укажите контактное лицо
Электрондук почтанын дареги:
Телефон*:
Пожалуйста, укажите номер телефона
reCAPTCHA талаасына желекчени коюуңузду, өтүнөбүз
Вы не прошли проверку reCaptcha