Visa Infinite
Lux классындагы эл аралык карта. Visa Infinite – чексиз мүмкүнчүлүктөр дүйнөсү.
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
Акысыз
Казакстандагы ATF Bank жана Банк тармактарында акчалай берүү
Visa Platinum
Артыкчылыктуу класстагы эл аралык караталары. Visa Platinum – жеткиликтүү ашкере байлык.
Картаны даярдоо
Акысыз
Картаны даярдоо
Камсыздандыруу депозити
Камсыздандыруу депозитисиз
Камсыздандыруу депозити
Жылдык тейлөө
7000 сом
Жылдык тейлөө
Platinum Lux
 
Жылдык тейлөө
Акысыз
Казакстандагы ATF Bank жана Банк тармактарында акчалай берүү