«Оптима Банктын» картына эмгек акыны чегерүү кызматын пайдаланыңыз.
«Оптима Банктын» эмгек акы долбоору – бул, комплекстүү чечим, ал компания жана кызматкерлер үчүн  көрүнүктүү пайда менен, эмгек акы төлөө процессин максималдуу жөнөкөйлөтөт. 

«Оптима Банк» ААКсынын “Эмгек акы” долбоору, бул:

 • Эмгек акыны төлөө боюнча чыгымдарды кыскартуу (бухгалтериянын кассалык операциялары, инкассация, коомдук кассирлерге төлөө);   
 • Эмгек акыны берүү процессин автоматташтыруу (эмгек акы бир төлөм тапшырыгы менен которулат);
 • Акча каражаттарын транспартировкалоодо жана сактоодо коопсуздукту камсыздоо, ошондой эле кызматкерлер алган эмгек акы суммаларынын купуялыгын сактоо көйгөйлөрүнүн чечилиши;
 • Кызматкерлер өз учурунда албаган акча төлөмдөрүн сактоо зарылдыгынын жоктугу – муну «Оптима Банк» ААКсы жасайт;
 • Кызматкерлерге керектүү валютада эмгек акыны которуу жана валюталык эсепке акча каражаттарын чегерүү мүмкүнчүлүгү;  
 • Кайсы гана мамлекеттин чек арасынан өткөндө картада турган акча каражаттарын декларациялоо зарылдыгынын жоктугу;
 • Дүйнө жүзү боюнча  соода-чекене тармактарынын Visa ПОС-терминалдарында товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөө;  
 • Банкоматтар жана ПОС-терминалдар тармактары аркылуу накталай акчаларга күнү-түнү жетүү мүмкүнчүлүгү.  
 • Өзүң менен кошо накталай акчаларды алып жүрүү зарылдыгы жок;
 • Овердрафт боюнча лимит менен эмгек акы  карточкалары боюнча насыядагы чыгымдарды төлөөнү жүргүзүү;
 • Карта жоголгон учурда картаны ыкчам бөгөттөө мүмкүнчүлүгү. Карталык эсептеги  акчалардын сакталышы;
 • Туугандар жана жакындар  үчүн, ошол эле тариф менен  кошумча карталарды чыгаруу мүмкүнчүлүгү.  
 • Өзүңдүн чыгымдарды оңой жана натыйжалуу контролдоо (кызматкердин  өтүнүчү менен, Банк карталык эсеп боюнча ай сайын акысыз көчүрмө берет).

5 эмгек акыга чейин картка тез насыялык лимитти – күрөөсүз жана кепилдиксиз алуу мүмкүнчүлүгү *

Акысыз Оптима24 интернет-банкинг

Күнү-түнү иштеген контакт-борбору 24/7
* Уюмдагы иш тажрыйбасы - 6 айдан кем эмес
Эмне үчүн эмгек акы долбоору керек?

Эмгек акыны чегерүүнүн
заманбап жана тез ыкмасы

Бухгалтерге күч келүүнү азайтуу
жана кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүлөрдү кыскартуу

Сактоо, ташуу жана берүү боюнча
чыгымдарды кыскартуу накталай

Жумуш берүүчү катары
компаниянын өзүнө тартуучулугун жогорулатуу
Эмне акы долбоорун кантип тариздөө керек:
Сайттан форманы толтуруңуз
Биз сиз менен жолугушуп, эмгек акы долбоорун түзөбүз
Карттарды чыгартып, аларга эмгек акыларды чегериңиз
Эмгек акы долбоору –бул,  банктык картага накталай эмес формада эмгек акыларды кызматкерлерге чегерүү үчүн, ар кандай уюмдарга (юридикалык жактарга) Банк көрсөткөн кызматтар.
Эмгек акы долбооруна кошулуу үчүн, Сиз төмөндөгү табыштама формасын толтурушуңуз керек:
 
Уюмдун аталышы:
Пожалуйста, укажите название организации
Уюштуруу-укуктук формасы:
Уюмдун укуктук формасын тандаңыз
Кызматкерлердин саны:
Пожалуйста, выберите количество сотрудников
Компаниянын юридикалык дареги:
Бул дарекке табыштама жөнүндө маалымат менен кат аласыз. Жайгашкан дареги, шаар/регион
Пожалуйста, укажите юридический адрес компании
Эмгек акы фонду (ЭАФ, болжолдуу сумманы көрсөтүңүз)
Байланыша турган адамдын аты-жөнү:
Пожалуйста, укажите ФИО лица, с которым можно связаться
Электрондук почтанын дареги:
Телефон:
Пожалуйста, укажите контактный номер телефона
Андан ары коммерциялык сунуштарды түзүү үчүн, толук маалымат берүүңүздү өтүнөбүз: