*Бул калькулятор Кредиттик картка кредиттик лимитти (мындан ары – КЛ) берүү жөнүндө келишимди алмаштырбайт.
* Бүтүн сумманы гана киргизүү керек (.,;:*/-+=% белгилерин киргизүүгө болбойт)
* Кредиттик картка КЛ берүү валютасы: кыргыз сому
1-бөлүм: Кредит боюнча маалыматтар
Эмгек акы жөнүндө маалымкат/карттык эсептен көчүрмө боюнча орточо бир айлык эмгек акы
Кошумча киреше
Кардар менен кошо жашаган адамдардын саны (бардыгы)
Анын ичинен, кардарды камтуу менен чоңдор
Анын ичинен анын багуусунда турган 16 жашка чейинки балдар
Колдонуудагы кредит, кардардын башка керектөө/ипотекалык кредиттери боюнча төгүм (эгерде колдонуудагы кредит болсо)
КЛ-ди колдонгондугу үчүн жылдык пайыздык коюм
26%
ЖНПК (Жылдык натыйжалуу пайыздык коюм)
29,04%
Кредиттик картка КЛ-ди берүүгө карата алдын ала сумма
0
Расчитать сумму
2-бөлүм: Башка маанилүү шарттар
Кредитти камсыздоо: күрөөсүз
Кредитти төлөө ыкмасы: КЛ-дин пайдаланылган бөлүгүнүн суммасынан минималдуу ай сайынкы төгүм 5 (беш) % (пайыз)
Төлөө жыштыгы: ай сайын
Жылдык тейлөө үчүн комиссия - Банктын тарифтерине ылайык
Кредиттик картка КЛ-ди берүү жөнүндө келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн үстөк айып, КЛ боюнча пайыздык коюмга барабар
Ушул барактын 1 жана 2-бөлүмүндө камтылган маалымат, акыркы болуп эсептелбейт жана Кредиттик картка КЛ-ди берүү жөнүндө келишимде өзгөрүшү мүмкүн.
3-бөлүм: Потенциалдуу карыз алуучу катары Сиздин укуктарыңыз
Сиз, ФКМ-ны жана финансылык кызматтарды тандоодо эркинсиз.
Сиз, Кредиттик картка КЛ-ди берүү жөнүндө келишимдин тилин тандоого укуктуусуз: мамлекеттик (кыргыз) же расмий (орус).
Сиз, бардык тиркелеген документтер менен, Кредиттик картка КЛ-ди берүү жөнүндө келишимдин долбоорун колуңузга алууга жана 1-3 күндүн ичинде консультация үчүн Банкка кайрылууга укуктуусуз.
Сиз, толук маалыматты жана кредиттик картка берилүүчү кредиттик лимиттин шарттары жана наркы, төлөмдөр жана эсептешүүлөр (пайыздар, туумдар, айып пулдар) тартиби, кредиттик картка кредиттик лимитти берүү жөнүндө келишим боюнча укуктарыңыз жана милдеттериңиз, ал боюнча жоопкерчилик жана натыйжалары, шарттары жөнүндө, ошондой эле Сизге түшүнүксүз болгон жана башка суроолор боюнча түшүндүрмөнү алууга укуктуусуз.
Кандайдыр бир суроолор пайда болгон учурда, (312) 90 59 59 телефону, же WhatsApp +996990905959 номери боюнча кайрылууну, өтүнөбүз.