KGS/USD/EUR/RUBРублдеги же доллардагы кадимки картадан мультивалюталык картанын негизги айырмачылыгы, бул – ар кандай валютага  дароо бир картаны байланыштыруу мүмкүнчүлүгү.

Ошентип, «Оптима Банктын» мультивалюталык картасы бир эле учурда сомдо, АКШ долларында, евродо жана Россия рублинде операцияларды тейлөө мүмкүнчүлүгүн берет.

Мультивалюталык картага ээ болуу артыкчылыгы:

  • Бир карта – төрт валюта;
  • Курстук айырманын жоктугу;
  • Дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун, картадагы акчаларга күнү-түнү жетүү мүмкүнчүлүгү; 
  • Чек арадан өткөндө картадагы акчаларды декларациялоонун зарылдыгы жок; 
  • Карталык эсепти толтуруу банктын кассасы жана филиалдары, же  башка банкка которуу  аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн;
  • Сиз жылдык тейлөө боюнча үнөмдөйсүз – төрт карта үчүн өзүнчө төлөөнүн кереги жок;
  • Жасалма купюрларды алуудан коргоо;
  •  Валюталарды алмаштырууда тобокелдиктердин төмөндүгү;
  • Кыргызстандын кайсы гана Банкынын POS-терминалында болбосун “Оптима Банктын” карталары менен төлөгөндө, комиссия жана курстук айырма 0 сом;

“Оптима Банктын” карталары менен пайдалуу!  Төрт картанын мүмкүнчүлүгү менен бир карта алуу мүмкүнчүлүгүн коё бербеңиз!

Банктын банкоматтарында жана POS-терминалдарында акча каражаттарын накталай алууда, «Оптима Банк» ААКсынын мультивалюталык картасы боюнча алмаштыруу шарттары