Картаны жөнөкөй толтуруу

Банктык акча которуу

Дүйнөнүн кайсы гана болбосун банкынан сумма боюнча чектөө жок. Чегерүү 1-5 жумушчу күнүнү ичинде жүргүзүлөт.

Накталай толтуруу

USD жана KGSда кар кандай ыңгайлуу ыкма менен картаны толтуруу.

Банктын төлөм терминалында жана Optima24тө картадан картага накталай эмес акча которуу

Дароо чегерүү.