Тарифтер
Негизги жана кошумча караталарды даярдоо наркы

акысыз

Мультивалюталык карта (KGS/USD/EUR/RUB)

Даярдоо мөөнөтү

Бишкек шаары боюнча - 3 банктык үндүн ичинде; региондордо – картты жеткирүү мөөнөтүнө жараша

Негизги жана кошумча картаны жылдык тейлөө наркы 1жылы жана кийинки жылдары

500 сом

Негизги жана кошумча карта боюнча камсыздандыруу депозити (камсыздоо)

каралган эмес

Карта бузулганда, магниттик тилкеси жумшарганда, ПИН-кодду жоготкондо, негизги жана кошумча картаны кайрадан чыгаруу
* E-pin технологиясы менен картадан сырткары

200 сом

Картаны колдонуу мөөнөтү аяктаганда, негизги жана кошумча картаны кайрадан чыгаруу

акысыз

Банкоматтан накталай акча каражаттарын алгандыгы үчүн комиссия

0.2%

Банктын жана "АТФБанк" АКсынын түзүлүш тармактарында

1% min 50 сом

Башка банктардын түзүлүш тармактарында

POSтерминалдардан (импринтерлерден) накталай акча каражаттарынын алгандыгы үчүн комиссия

акысыз

Банктын түзүлүш тармактарында

1% min 250 сом

"АТФБанк" АКсын камтуу менен, башка банктардын түзүлүш тармактарында

Карт жок учурда банктын кассасынан накталай акча каражаттарын алгандыгы үчүн комиссия
сом менен - ​​суммадан 0,2%,
USD / EUR менен - ​​Банктын буйругу менен белгиленген,
башка валюталарда - суммадан 0,2%